News

Flamingo Applies Digital Technology to Resort Project in Thanh Hoa

Từ năm 2022, Gotec Land xây dựng và ra mắt 10 dự án bất động sản trị liệu chuyên biệt. Các dự án này đều sở...

See details
Flamingo Invests in By-Night Entertainment Tower

Từ năm 2022, Gotec Land xây dựng và ra mắt 10 dự án bất động sản trị liệu chuyên biệt. Các dự án này đều sở...

See details
Flamingo Cat Ba –the Owner of Rooftop Facilities

Từ năm 2022, Gotec Land xây dựng và ra mắt 10 dự án bất động sản trị liệu chuyên biệt. Các dự án này đều sở...

See details

SUBSCRIBE TO RECEIVE PROJECT NEWSLETTERS

    Receive Information 1900 638074